Στο Δημοτικό Κατάστημα Διστόμου σήμερα την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από κατεπείγουσα πρόσκληση του Προέδρου του, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του αιφνίδιου θανάτου του Ιωάννη Σταμούλη, ο οποίος διετέλεσε Νομάρχης Βοιωτίας, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Θυμάτων Ναζιστικής κατοχής και πρωτοστάτησε στον αγώνα διεκδίκησης των Γερμανικών αποζημιώσεων στα θύματα της πόλης μας
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Να εκφράσουν τα συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.
2. Να παρακολουθήσει την κηδεία αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Να παραμείνει μεσίστια η σημαία του Δημοτικού Καταστήματος.
4. Αντί στεφάνου να κατατεθεί το ποσό των 500,00 Ευρώ στη μνήμη του σε ευαγές ίδρυμα.
5. Να δημοσιευτεί το παρόν στον Τύπο και να επιδοθεί από αντιπροσωπεία του Δήμου στους οικείους του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΙΣΚΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ